Vô hiệu hóa chức năng ?tp=1 có trong joomla 1.5


Như các bạn đã biết, chúng ta thường hay dùng ?tp=1 sau url để kiểm tra vị trị module có trong template. Nhưng nếu vì một lý do gì đó mà các bạn không cho phép người khác dùng tính năng này.

Vô hiệu hóa chức năng ?tp=1 có trong joomla 1.5 1

Nếu vậy thì mình xin bày cho các bạn 2 cách sau :

Cách 1 :

Chèn đoạn code sau vào file .htaccess

##### Start ?tp=1 prevention ###### RewriteCond %{QUERY_STRING} tp=(.*) RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L] ##### End ?tp=1 prevention ######

Cách 2 :

Các bạn vào theo đường dẫn /libraries/joomla/application/module/helper.php, rồi kiếm đến dòng 200 và tìm kiếm đoạn code như sau :

//dynamically add outline style if(JRequest::getBool('tp')) { $attribs['style'] .= ' outline'; }

Sau khi tìm thấy thì các bạn đánh dấu comment vào ngay dòng thứ 3 như sau :

//dynamically add outline style if(JRequest::getBool('tp')) { //$attribs['style'] .= ' outline'; }

Hy vọng với 2 cách này, sẽ giúp các bạn làm điều mà các bạn mong muốn.

Chúc các bạn thành công !


Tin Tức Liên Quan

Tin Tức Nổi Bật

Dịch Vụ Nổi Bật

CÁC ĐỐI TÁC CHÍNH VÀ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

http://buonban5s.com
http://viecgiadinh.com