Menu Điều Hướng

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Ở hướng dẫn trước mình đã giúp các bạn  cách tạo ra một nhãn dán nhăn trong photoshop thì hôm này mình sẽ tiếp tục chỉ thêm các bạn một số bước để tạo ra một hiệu ứng ánh sáng thực tế như ánh đèn chiếu sáng. Và trước khi bắt đầu bạn hãy download và cài đặt các các công cụ này:

Karbaras’s IES Generator 3 (Download)
Richard Rosenman’s Grid Generator 1.7 Plug-in
Cybia AlphaWorks Plug-in (Download)
1589835-nice.IES Profile (Download)

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 1: Đầu tiên bạn tạo một tài liệu mới với kích thước 1024 x 1024px, độ phân giải 72dpi.

Cho màu foreground: #34240f , background: #825826. Và tô màu background cho nó.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 2: Sau đó vào menu Filter > Render > Fibers và thiết lập các thông số như hình

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Sau khi click OK bạn sẽ được kết quả

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bây giờ, tiếp tục vào menu Filter > Distort > Glass, trong Glass bạn thiết lập Distortion là 15, Smoothness là 1 và Scaling là 100%, click OK.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Đặt tên cho layer này là “corkboard”.

Hoàn tất các bước tạo texture bạn save nó với tên “textures.psd” và đóng lại.

Bước 3: Tạo mới một tài liệu với kích thước 500 x 300px, độ phân giải 72dpi. Save nó với tên “main_layout.psd”.

Tô màu foreground: #1a211c và đặt tên cho nó là “floor_color“.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 4: Trở lại file “textures.psd”, right click lên layer “corkboard” và chọn Duplicate Layer…

Tại hôp thoại này bạn gõ và chọn như hình dưới

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Quay trở lại “main_layout.psd” bạn sẽ thấy layer “corkboard” nằm trên layer “floor_color”

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 5: Với layer “corkboard” để thu nhỏ kích thước một cách đều nhất,  bạn nhấn phím tắt Ctrl + T hoặc vào Edit > Transform > Scale command,  nhấn vào mắt sắt và gõ 75%.

Sau đó, bạn sử dụng công cụ (M) và kéo texture vào vị trí mà mình ưng í nhất.

Cách tạo đèn chiếu sáng

Bước 6: Với layer “corkboard” bạn sử dụng công cụ Rectangular Marquee tool (M) chọn một vùng chọn với kích thước W: 500px, h: 230px.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Sau đó, click vào button Add Layer Mask ở bên dưới, điều này sẽ giúp ẩn các pixel ở bên ngoài vùng chọn

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Để điều chỉnh ánh sáng cho nó, bạn layer “corkboard” và click vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer và chọn Hue/Saturation.
Tại đây, bạn thiết lập các thông số như hình

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 7: Bạn tạo một layer mới nằm trên layer “floor_color” và đặt tên là “cork_shadow“.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Chọn layer này, sử dụng công cụ (M) tạo vùng chọn với kích thước 500 x 10px tại vị trí cuối cùng của texture.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Nhấn phím D để trở về màu mặc định foreground, background. Tiếp tục, chọn Gradient tool (G), trong hộp thoại này bạn chọn màu chuyển sắc từ foreground sang trong suốt., sử dụng Linear Gradient.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Để cho chính xác, bạn phóng to vùng chọn, bắt đầu từ vị trí top nhấn giữ phím shift và kéo đến cuối, sau đó nhấn Ctrl + D để bỏ chọn.
Thay đổi Opacity cho layer này là 60%.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng
Bước 8: Với layer “cork_shadow” đang được chọn, bạn  nhấn Ctrl + J để nhân đôi nó. Đổi tên layer copy thành “lip”.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Để chắc chắn rằng layer “lip” đang được chọn và đảo ngược màu sắc của các điểm trong lớp này bạn nhấn Ctrl + I. Bây giờ, nó sẽ là màu Gradient từ trắng sang trong suốt.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Tiếp tục, vào menu Edit > Transform > Flip Vertical.
Di chuyển layer lên 9px bằng cách nhấn phím Ctrl + phím mũi tên đi lên 9 lần. Và thay đổi chế độ hòa trộn là Overlayopacity: 50%.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 9: Tiếp tục tạo một layer mới nằm trên layer “floor_color” và đặt tên là “floor_shadow”. Và bạn phải chắc là màu foreground đang là màu đen.

Chọn layer “floor_shadow” và sử dụng công cụ Gradient (G), click vào vị trí dưới cùng và nhấn giữ phím shift kéo 3/4 xuống phía dưới của layer “corkboard”, và thay đổi opacity là 50%.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 10: Tiếp theo, bạn tạo một layer mới nằm trên layer “floor_color” và đặt tên là “floorboards”, tô màu đen.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước này, bạn sử dụng plug in Grid Generator. Với layer “floorboards” đang được chọn, bạn vào Filter > Richard Rosenman > Grid Generator và thiết lập các thông số như hình.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Và đây là kết quả sau khi áp dụng plug in này.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 11: Vào menu Edit > Transform > Perspective để điều chỉnh nó bằng cách kéo tay cầm ở các góc trên và dưới của hộp chuyển đổi trái và phải cho đến khi nó trông giống như hình dưới đây. Sau đó nhấn Enter để áp dụng.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Thiết lập chế độ hòa trộn là Multiply và opacity là 30%.

Nhân đôi layer “floorboards” và đổi tên layer copy của nó thành “floorboards_highlight”. Đặt nó phái dưới layer “floorboards”.

Ctrl + I và thay đổi chế độ hòa trộn sang Overlay và opacity: 10%.

Di chuyển nó sang phải 1px bằng cách nhấn phím mũi tên sang phải 1 lần.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 12: Tạo một layer mới đặt tên là “floor_highlight” và đặt lên trên tất cả các layer.
Thay đổi màu nền foreground thành màu trắng bằng cách nhấn D, sau đó là X. Chọn công cụ Gradient tool (G), thiết lập màu foreground to transparent và kiểu Radial Gradient.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bắt đầu từ trung tâm của layout, nhấn giữ phím shift và kéo ra đến gần mép của đầu layout.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng
Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Nhấn phím Ctrl + T để thay đổi kích thước và hình dáng của nó, bạn có thể tham khảo hình bên dưới để tạo cho mình một hình ảnh thích hợp. Di chuyên layer này lên trên layer “floor_shadow” và thay đổi chế độ hòa trộn sang Overlay và opacity: 50%.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 13: Tạo một layer mới đặt trên tất cả các layer, đặt tên cho nó là “light_housing”.
Tại vị trí trên cùng của layer này, dùng công cụ Rectangular Marquee tool (M) tạo ra một vùng chọn với kích thước 500 x 10 px. Thay đổi màu foreground trong bảng sang #17150e và tô màu này cho layer.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Nhấn Ctrl + J để nhân đôi layer “lip” đặt nó trên layer “light_housing” và đổi tên thành “housing_highlight”.

Dùng công cụ Move tool (V) để di chuyển nó lên vị trí cuối như trong hình của layer “light_housing”.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Nhấn Ctrl + T để chuyển đổi layer. Điều chỉnh nó từ phía trên cùng để nó là khoảng một nửa chiều cao hiện tại.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 14: Chọn layer “housing_highlight” và nhân đôi nó, đổi tên layer copy lại thành “housing_shadow”, và nhấn Ctrl + I để đảo ngược.
Vào Edit > Transform > Flip Vertical sau đó di chuyển nó xuống 1px bằng cách nhấn phím mũi tên đi xuống một lần.
Thay đổi opacity đến 80%.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 15: Khởi chạy IES Generator. Ở dưới cùng bên trái của cửa sổ ứng dụng, nhấn nút Load và xác định vị trí các “1589835-nice.IES” profile mà bạn đã tải về.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Sử dụng thanh trượt ở phía dưới bên trái của cửa sổ, điều chỉnh độ sáng 1,11 và Away from wall 3,00.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 16: IES Generator không có chức năng save or export nên cách tốt nhất là bạn chụp hình nó lại bằng cách nhấn phím Alt + Print của window.
Mở file textures.psd đã làm ở bước 1 và dán hình này vào sao cho nó nằm phía trên các layer.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Với lớp mới được lựa chọn, sử dụng công cụ Rectangular Marquee Tool (M) để tạo vùng chọn xung quanh hình ảnh IES như được hiển thị:

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Vào menu Select > Inverse để đảo ngược vùng chọn. và tô màu vùng chọn là màu đen.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 17: Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng plug in AlphaWorks miễn phí của Cybia để loại bỏ tất cả các màu đen của lớp này.
Vào menu Filter > Cybia > AlphaWorks. Từ trình đơn thả xuống ở phía trên bên phải của hộp thoại của bộ lọc, chọn “Linear blackout – loại bỏ “BW lineart.” Nhấp OK.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Và đây là kết quả

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Với layer đang được chọn, nhấn Ctrl + A, sau đó di chuyển sang “main_layout.psd”.

Chọn layer “Hue / Saturation 1” trong Layers Palette và nhấn Ctrl + V để dán. Layer mới sẽ xuất hiện giữa các layer “lip” và “Hue / Saturation 1” layer. Đổi tên thành “ies_light”.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Di chuyển layer “ies_light” lên 6px bằng cách nhấn phím mũi tên lên 6 lần.Và thay đổi chế độ hòa trộn sang Overlay.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 18: Nhân đôi layer “ies_light”  hai lần, thay đổi opacity của layer (“ies_light copy 2″) đến 50%.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Tạo group mới tên là “light” chứa 3 layer này.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng
Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 19: Chọn tất cả các layer trong group “light” và bỏ chúng vào trong “group 1”. Tức Group “light” sẽ chứa “group 1” và “group1” thì chứa 3 layer.

Chọn “group 1” và click vào biểu tượng “Add a layer mask”.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Nhấp vào hình thu nhỏ layer mask (hộp màu trắng) để chọn nó. Chọn công cụ Gradient (G).

Như mô tả trong bước 6, bạn phải chắc rằng gradient là màu foregoround to transparent và là loại Linear Gradient. Bắt đầu từ giữa, bạn nhấn giữ phím shift và kéo đến vị trí gần như trong hình.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 20: Chọn layer “floor_highlight” và nhấn Ctrl + J để nhân đôi nó, layer mới này có tên là “floor_highlight copy.”
Di chuyển layer này vào trong group “light”.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Nhấn Ctrl + T để thay đổi kích thước của nó cho tới khi nó còn 50% so với kích thước ban đầu. Sau đó đổi tên layer thành “spot” và cho opacity là 70%.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 21: Copy group “light” hai lần
Lúc này sẽ có 3 group là “light”, “light copy” và “light copy 2”.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 22: Di chuyển các lớp trong group “light copy 2” sang trái 14px, và “light copy” sang phải 14px.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Đổi tên group “light copy 2” thành “light_left”, “light copy” thành “light_right” và “light” thành “light_center” và đặt vị trí của chúng như hình.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 23: Chọn các group”light_center”, “light_right” và “light_left.” Kéo và thả chúng vào biểu tượng “Create a new layer” mới ở dưới cùng của Layer Palette.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Nhấn Ctrl+E để merge chúng lại với nhau.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Đổi tên layer thành “spill”
Di chuyển nó lên trên layer “housing_shadow” và chuyển sang chế độ hòa trộn là Overlay.
Lật nó theo chiều dọc bằng cách vào menu Edit > Transform > Flip Vertical

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Di chuyển lớp “spill” lên 230px bằng cách nhấn shift + mũi tên đi lên 23 lần

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Sử dụng công cụ Rectangular Marquee tool (M) tạo một vùng chọn với kích thước 500 x 10px, bắt đầu từ phía trên bên trái của layout.
Click vào biểu tượng “Add layer mask” để tạo mặt nạ cho layer “spill”. Điều này sẽ hạn chế tác động của nó đến khu vực ánh sáng.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 24: Tiếp theo, chúng ta sẽ làm tối khu vực xung quanh đầu bóng đèn.
Chọn layer “lip” và nhấp vào biểu tượng “Create a new layer”. Layer mới sẽ xuất hiện bên trên layer “lip” và đổi tên nó thành “top_shadow”.

Sử dụng công cụ Gradient tool (G) với màu foreground to transparent, kiểu linear gradient. và màu foreground là màu đen. Giữ phím shift và kéo như hình.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Layer “top_shadow” cần phải được che đậy để nó không bao gồm bóng đèn.

Chọn các group “light_center,” “light_right” and “light_left.”, nhân đôi và merge chúng lại thành một lớp duy nhất là “light_left copy”.
Ctrl + click để tải vùng chọn.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Vào Select > Inverse để đảo vùng chọn. Bây giờ, chọn layer “top_shadow” và clich vào biểu tượng “Add layer mask”.
Thay đổi opacity của “top_shadow” là 60% và chế độ hòa trộn là overlay.
Cuối cùng, xóa layer “light_left copy”.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 25: Để hoàn tất chúng ta thêm chữ nữa là ok.
Bạn sử dụng font và size thích hợp

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Double click vào nó để mở bảng layer style và thiết lập các thông số

Drop shadow:

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Inner shadow:

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Color Overlay:

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Cuối cùng chúng ta được một kết quả mỹ mãn thế này.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Hy vọng rằng, với hướng dẫn này các bạn sẽ có thêm nhiều kỹ năng để tạo cho banner hay những áp phích…của mình thêm đẹp mắt.

Chúc các bạn thành công.!


photoshop tuts text effect tutorial photoshop huong dan photoshop cs5 tao anh den chieu sang

Tin Tức Liên Quan

Tạo icon RSS bóng bẩy
Tạo icon RSS bóng bẩy

Trong bài viết này chúng ta sẽ tạo một biểu tượng rss đầy màu sắc và cực kỳ bóng bẩy cho blog của bạn

Tạo chữ màu bạc tỏa sáng bằng photoshop
Tạo chữ màu bạc tỏa sáng bằng photoshop

Trong bài viết này bạn sẽ có thể tự tay làm một hiệu ứng chữ đẹp mắt cho website hay blog của bạn, với chữ màu bạc tỏa sáng cực kỳ đẹp mắt.

Tạo chữ phát sáng nhiều màu sắc
Tạo chữ phát sáng nhiều màu sắc

Với hướng dẫn này mình sẽ chỉ các bạn tạo hiệu ứng chữ phát sáng với nhiều màu sắc lấp lánh như hình dưới, chỉ với 5 bước đơn giản thui, nào bắt đầu bạn nhé

Mẹo ghép ảnh cực cool bằng Photoshop
Mẹo ghép ảnh cực cool bằng Photoshop

Bài hướng dẫn giúp bạn có được những bức ảnh ghép ấn tượng với thao tác đơn giản

Tự tay làm danh thiếp cực pro bằng Photoshop
Tự tay làm danh thiếp cực pro bằng Photoshop

Thủ thuật này sẽ giúp bạn thiết kế danh thiếp có giao diện chuyên nghiệp, hiện đại mà không cần phải có quá nhiều kiến thức về đồ họa mà chỉ bằng Photoshop và vài bước thao tác đơn giản

Tạo button đơn giản cho web bằng Photoshop
Tạo button đơn giản cho web bằng Photoshop

Trong bài viết này chúng ta sẽ tự tay làm một button đơn giản cho website hay blog của bạn chỉ với vài bước đơn giản

Mẹo tạo chữ kim loại 3D
Mẹo tạo chữ kim loại 3D

Chỉ với vài bước đơn giản mình sẽ giúp các bạn tạo logo chữ kim loại hiệu ứng 3D cho website của mình, rất chi là dễ dàng lun, cùng thực hiện theo nhé

Tạo Abstract Wormhole Background
Tạo Abstract Wormhole Background

Hôm nay, mình sẽ chỉ các bạn cách sử dụng brush và điều chỉnh các lớp trong photoshop cs5, bạn có thể bạo ra một hình nền trừu tượng

Hiệu ứng chữ băng
Hiệu ứng chữ băng

Hôm nay, hy vọng rằng những hướng dẫn sau đây sẽ truyền cảm hứng cho bạn để tạo thêm một số hiệu ứng ice cho thiết kế của bạn

Tư vấn thiết kế website giá rẻ

Chat FB
Tư vấn thiết kế website giá rẻ
Chat Zalo

Điện Thoại